Επαγγελματική αστική ευθύνη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι των εργαζομένων τους , των πελατών τους, μετόχων και λοιπών συνεργατών τους. Για την κάλυψη των ευθυνών αυτών έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα επαγγελματικής ευθύνης. Καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή / και παράληψης του ασφαλισμένου , η οποία έγινε έγινε άθελά του, προκλήθηκε σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου ή Νομικού).

epaggelmatiki astiki efthini exasfalisi
ergatiko atixima exasfalisi

Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.
Παρέχεται κάλυψη σε επαγγελματίες όπως :
Λογιστές – Ορκωτοί Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία
Δικηγόροι
Πολιτικοί Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες
Ηλεκτρολόγοι-Υδραυλικοί.

Βασικές καλύψεις
Σωματικές Βλάβες από λάθη και παραλείψεις προς τρίτους
Υλικές ζημιές από λάθη και παραλείψεις προς τρίτους
Οικονομικές απώλειες από λάθη και παραλείψεις προς τρίτους
Γενική Αστική Ευθύνη προς τρίτους από τη λειτουργία του επαγγελματικού χώρου
Σωματικές ή/και υλικές ζημιές προς τρίτους, κατά την διάρκεια εργασιών σε εγκαταστάσεις τους

exasfalisi online

Ζητήστε προσφορά

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας για ασφαλιστική κάλυψη, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να είστε σωστά ασφαλισμένοι.
Λάβετε μια προσφορά ή μιλήστε με έναν πράκτορα.

  Ασφαλιστική Προσφορά

   Επιλέξτε είδος ασφάλισης:

   Κεφάλαιο:

   Τα στοιχεία σας: