Τα προγράμματα ασφάλισης σκαφών της Εθνικής Ασφαλιστικής περιλαμβάνουν τις ακόλουθες καλύψεις:

Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών (Hull & Machinery) και Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής

Κύριοι Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι

Σύμφωνα με τις Διεθνείς Ρήτρες των Institute Yachts Clauses 1/11/85 (Cl. 328) περί σκαφών αναψυχής και τους Όρους συμβολαίου της Εθνικής.

 • Μερική ή Ολική απώλεια (totalloss) λόγω κλοπής
 • Μερική ή Ολική απώλεια (totalloss) λόγω φωτιάς
 • Μερική ή Ολική απώλεια (totalloss) λόγω κακοκαιρίας
 • Τεκμαρτή Ολική απώλεια (όταν το κόστος επισκευής ξεπερνά την ασφαλιζόμενη αξία)
 • Πρόσκρουση – Σύγκρουση – Προσάραξη – Βύθιση
 • Επιθαλάσσια Αρωγή / Ναυαγιαίρεση
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων βάσει νόμου 4256/2014

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Κάλυψη Μηχανικών Βλαβών καθώς και ζημιά σε τιμόνι, άξονα, προπέλα και μπρακέτο
 • Κάλυψη Κινδύνων Πολέμου και Απεργιών
 • Κάλυψη Κινδύνων Αγώνων (παρέχεται σε Ιστιοπλοϊκά Σκάφη μόνο)
 • Κάλυψη των προσωπικών αντικειμένων
 • Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης από / προς Σκιέρ
 • Κάλυψη οδικής μεταφοράς των σκαφών

Ασφάλιση Υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης Σκαφών Αναψυχής (Νόμος 4256/2014 & Υ.Ν. 3131/1999)

Υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο 4256/2014 για τα μηχανοκίνητα σκάφη και την Υπουργική Απόφαση 3131/1.3.1999 για τα μη μηχανοκίνητα σκάφη.

Ελάχιστα Όρια που απαιτεί ο Νόμος:

·        ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ (Νόμος 4256/2014)

Σωματικές Βλάβες / Θάνατος ατομικό όριο:€ 50.000
Σωματικές Βλάβες / Θάνατος Ανώτατο Όριο για ομαδικό:€ 500.000
Υλικές Ζημίες:€ 150.000
Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης:€ 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης για την Εταιρεία:€ 800.000

·        ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ (Υπουργική Απόφαση 3131/1.3.1999)

Σωματικές Βλάβες / Θάνατος:€ 150.000
Υλικές Ζημίες:€ 90.000
Ανώτατο Όριο:€ 240.000

Via insurancedaily

Add Comment