Αστική ευθύνη

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ασφάλιση της Αστικής ευθύνης ορίζεται ως:
«Όποιος ζημιώσει κάποιον με υπαιτιότητα του, οφείλει να τον αποζημιώσει».
Η κάλυψη της αστικής ευθύνης προστατεύει τον ασφαλισμένο, από σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής που θα προκαλέσουν σε τρίτους καθώς και τις υλικές ζημιές σε πράγματα ιδιοκτησίας τρίτων.
Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση της Αστικής σας Ευθύνης για ατυχήματα ή ζημιές που άθελά σας μπορεί να προκαλέσετε σε τρίτους είτε κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής σας ζωής, είτε με την ιδιότητά σας ως ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής κτιρίου σας παρέχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα κάλυψης.
liability insurance exasfalisi
liability exasfalisi
ΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
Γνωρίζατε ότι ως διαχειριστής του κτιρίου βάσει νόμου είναι υποχρέωσή σας η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων, διαφυλάσσοντας σας από τυχόν ποινικές και αστικές ευθύνες που μπορεί να προκύψουν;
Σύμφωνα με τους κανονισμούς των πολυκατοικιών ο διαχειριστής θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένος και να μεριμνά για την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Η κάλυψη περιλαμβάνει κινδύνους προς τρίτους, για τυχόν υλικές ζημιές ή και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων.
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ κατ άτομο:30.000€
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ:15.000€
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ:90.000€
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ:150.000€
exasfalisi online

Ζητήστε προσφορά

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας για ασφαλιστική κάλυψη, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να είστε σωστά ασφαλισμένοι.
Λάβετε μια προσφορά ή μιλήστε με έναν πράκτορα.

  Ασφαλιστική Προσφορά

   Επιλέξτε είδος ασφάλισης:

   Κεφάλαιο:

   Τα στοιχεία σας: