Οδηγείτε σε πεζοδρόμια και πλατείες; Προσοχή στο πρόστιμο του ΚΟΚ!

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οδηγοί υπόκεινται σε διατάξεις για την θέση του οχήματος επί της οδού, η παραβίαση των οποίων επιφέρει πρόστιμο 200 ευρώ και 5 βαθμούς ποινής στο point system.

Δείτε εδώ πιο αναλυτικά:

ΑΡΘΡΟ 16: Θέση επί της οδού

Παράγραφος 4. Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνσή του κυκλοφορία, καθώς και σε πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, νησίδες ασφαλείας και διαχωριστικές νησίδες ή ειδικά ερείσματα, τα οποία προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απολύτου ανάγκης ή όταν ειδικές ρυθμίσεις το επιτρέπουν.

Οι δρόμοι είναι για τα οχήματα και τα πεζοδρόμια για τους πεζούς! Είναι απλό!

Via nextdeal

Add Comment