Ναυτασφαλίσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Πρόκειται για το ασφαλιστήριο (ναυτασφαλιστήριο) που καλύπτει απώλεια ή ζημιά σε εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους συνεπεία ασφαλισμένων κινδύνων.Οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι προσφέρονται με τη μορφή πακέτων καλύψεων (Ρήτρες κάλυψης) τις γνωστές ως Institute Cargo Clauses A, B και C.

Η Ασφάλιση Ναυτιλίας καλύπτει τα αγαθά σας βάσει μιας νόμιμης σύμβασης αποστολής μεταξύ εσάς και του μεταφορέα σας. Απαιτείται, το όχημα που μεταφέρει τα προϊόντα σας να διαθέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές για να το πράξει. Με αυτούς τους όρους, μπορείτε να προστατεύσετε τη διάρκεια αποστολής σας με την επιλογή να έχετε κάλυψη Ολικής Απώλειας και Κάλυψη όλων των κινδύνων.

exasfalisi naftasfalisis doulmousi
exasfalisi naftasfalisis doulmousi

Με την Ασφάλιση Ναυτιλίας, όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο είναι ασφαλές, είτε μέσω πλοίου, φορτηγού, αεροπλάνου ή τρένου!

Η Ασφάλιση Ναυτιλίας προστατεύει όλα τα εμπορεύματα σας που αποστέλλονται μέσω οποιουδήποτε τύπου μεταφοράς καθ’ ‘όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους, σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που αποστέλλονται υποστούν φυσική ζημία λόγω ατυχήματος σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας πολιτικής σας.

Η Ασφάλιση Ναυτιλίας καλύπτει τα αγαθά σας σε περίπτωση ολικής απώλειας αξίας λόγω απώλειας, ή ζημιάς, ή ζημιάς στο βαθμό που τα αγαθά δεν μπορούν να αποκατασταθούν όπως στην αρχική τους κατάσταση. Παρέχει επίσης συμπληρωματική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος που μπορεί να προκληθεί από το μεταφορικό όχημα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει μερική ζημιά στο φορτίο σας.

exasfalisi online

Ζητήστε προσφορά

Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας για ασφαλιστική κάλυψη, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να είστε σωστά ασφαλισμένοι.
Λάβετε μια προσφορά ή μιλήστε με έναν πράκτορα.

  Ασφαλιστική Προσφορά

   Επιλέξτε είδος ασφάλισης:

   Κεφάλαιο:

   Τα στοιχεία σας: